"Her first child is a boy."

แปลว่า:ลูกคนแรกของเธอเป็นเด็กผู้ชาย

August 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SomjaiArka

ขอเปลี่ยนประโยคนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย