Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The strength"

แปลว่า:แรง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KomkitPras

ความแข็งแรง หรือเปล่าครับ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา