"ในวันพุธฉันดื่มไวน์"

แปลว่า:On Wednesdays I drink wine.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Besttizzer

Wednesday เติมs เพื่ออะไรอ่ะ ไม่เคยเจอ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ppbniv

เติม s ทำไมแวะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย