"I will have found my watch."

แปลว่า:ฉันจะได้เจอนาฬิกาของฉัน

August 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanakornp8

มี"แล้ว"กับ ไม่มี "แล้ว" นี้จะเอายังงัยกันแน่คับ ขอให้มีแล้วทุกประโยคได้ไหมใน tense นี้


https://www.duolingo.com/profile/AsThum

"จะได้เจอ" สรุปคือ ยังไม่เจอ แต่มั่นใจว่าเจอแน่นอนใช่มะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย