"อาชีพ"

แปลว่า:Career

August 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Meilan299805

What's about "Occupation"?


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

And "profession"?


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

Job, Occupation, Profession แปลว่า อาชีพ ทั้งสามคำ


https://www.duolingo.com/profile/kimnayong

ใช่ something is carzy

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย