Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today and tomorrow."

แปลว่า:วันนี้และวันพรุ่งนี้

0
วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/amnoeylims

วันนี้และวันพรุ่งนี้

0
ตอบกลับ วันที่แล้ว