Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ขอบคุณที่มาเยี่ยม"

แปลว่า:Thank you for your visit.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Gemini580803

Thanks for your visit ก็น่าจะได้นิ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา