1. Forum
 2. >
 3. Subiect: English
 4. >
 5. (EN) - Articolul hotărât: ”th…

https://www.duolingo.com/profile/fantomitzah

(EN) - Articolul hotărât: ”the”

În engleză, articolul hotărât se scrie „the” indiferent de genul substantivului sau dacă acesta este la singular sau plural.
Articolul hotărât se citește
- cu “ă” la final [dă] sau [ză] dacă după el urmează un cuvânt a cărui citire începe cu o consoană
Exemplu: the girl, the book, the school
- cu “i” la final [di] sau [zi] dacă după el urmează un cuvânt a cărui citire începe cu o vocală
Exemplu: the English girl, the orange book, the old school

1. Cu substantivele comune folosim articolul “the” atunci când:

 • ne referim la ceva unic, cunoscut de toată lumea
  Exemple:
  the moon (luna), the sun (soarele), the Pope (Papa), the internet (internetul)

 • dorim să subliniem calitatea sau importanța excepțională a unui lucru sau persoană (în acest caz punem accentul pe “the”, adică pronunțăm cu ”i” la final [di/zi])
  Exemple:
  It is THE house of my dreams. = Este casa visurilor mele.
  She is THE love of his life. = Ea este iubirea vieții lui.

 • folosim adjective la superlativ
  Exemple:
  He is the tallest boy in the class. = El este cel mai înalt băiat din clasă.
  It is the oldest building in the town. = Este cea mai veche clădire din oraș.

 • folosim numerale ordinale
  Exemplu: the third man = al treilea om / bărbat

 • ne referim la ceva ce a fost menționat anterior
  Exemplu:
  I need a book. But the book is expensive. = Am nevoie de o carte. Dar cartea este scumpă.

 • facem afirmații generale
  Exemplu:
  -- Dacă folosim substantivul la singular pentru a ne referi la toate elementele de acel tip, atunci folosim articolul “the”.
  The kangaroo is found only in Australia. = Cangurul se găsește numai în Australia.
  -- Dar dacă folosim substantivul la plural, atunci NU folosim articolul “the”.
  Kangaroos are found only in Australia. = Cangurii se găsesc numai în Australia.
  Observație: În română, substantivul care are rol de subiect în propoziție nu poate fi nearticulat.

 • ne referim la instrumente muzicale
  Exemple:
  Joe plays the piano really well. = Joe cântă foarte bine la pian.
  She is learning the guitar. = Ea învață să cânte la chitară.

 • ne referim la clădiri publice, instituții, mijloace de transport
  Exemple:
  You should call the police. = Ar trebui să chemi poliția.
  I heard it on the radio. = L-am auzit la radio.
  I have to catch the train. = Trebuie să prind trenul.

 • folosim adjective precum “rich” (bogat), “poor” (sărac), “elderly” (în vârstă) pentru a ne referi la un grup de persoane
  Exemple:
  Life can be very hard for the poor. = Viața poate fi foarte grea pentru cei săraci.
  I think the rich should pay more taxes. = Cred că cei bogați ar trebui să plătească mai multe taxe.

 • folosim cuvinte pentru momentele zilei
  Exemple: in the morning, in the afternoon, in the evening, during the night

2. În general nu folosim articolul “the” cu substantivele proprii.
Totuși, avem unele excepții de la această regulă, când este vorba de:

 • nume de popoare (atenție, în engleză se scriu cu literă mare!)
  Exemple:
  the French = francezii
  the Swiss = elvețienii
  the Americans = americanii
  the Italians = italienii
  NU folosim ”the” pentru nume de limbi: I speak English / French / Spanish / Romanian.

 • nume de țări care conțin cuvinte precum ”kingdom” (regat), ”states” (state), ”republic” (republică)
  Exemple:
  the United Kingdom = Regatul Unit (al Marii Britanii)
  the Kingdom of Nepal = Regatul Nepalului
  the United States (of America) = Statele Unite (ale Americii)
  the People’s Republic of China = Republica Populară Chineză

 • nume de țări care conțin substantive la plural
  Exemple:
  the Netherlands = Țările de Jos
  the Philippines = Filipine
  NU se folosește ”the” pentru nume de țări simple: France, Germany, Romania, etc.

 • elemente geografice cum ar fi:

-- lanțuri muntoase
Exemple: the Himalayas, the Alps, the Rocky Mountains
NU se folosește ”the” pentru vârfuri muntoase: Mount Everest, Mount Whitney, Mount McKinley

-- grupuri de insule
Exemple: the Canaries, the Bahamas, the British Isles
NU se folosește ”the” pentru insule singulare: Corfu, Bermuda, Sicily

-- râuri, fluvii, mări, oceane, canale, nume care conțin ”of ...”
Exemple:
the Amazon, the Nile, the Rhine,
the Atlantic (Ocean), the Mediterranean (Sea), the Black Sea,
the Panama Canal,
the Statue of Liberty, the Tower (of London), the Isle of Wight
NU se folosește ”the” pentru lacuri, parcuri, străzi:
Lake Michigan, Loch Ness,
Central Park, Hyde Park,
42nd Street, Oxford Street

-- regiuni
Exemple:
the Middle East, the west of Australia
NU se folosește ”the” pentru continente, orașe:
Africa, Europe, Asia
Cairo, New York

 • nume de clădiri, opere de artă celebre
  Exemple:
  the Empire State Building, the Taj Mahal,
  the Mona Lisa, the Sunflowers

 • nume de organizații
  Exemple:
  the United Nations = Națiunile Unite
  the European Union = Uniunea Europeană

 • nume de ziare
  Exemple: The Times, The Washington Post

 • nume de hoteluri, restaurante
  Exemple:
  the Ritz (Hotel), the Plaza (Hotel), the King’s Head, the Déjà Vu
  NU se folosește ”the” când numele hotelului/restaurantului este numele proprieterului: Brown’s, Brown’s Hotel, Morel’s, Morel’s Restaurant

 • nume de familie
  Exemple: the Obamas, the Jacksons, the Smiths
  NU se folosește ”the” cu prenume: Peter, John, Mary, Luis

 • lunile anului, zilele săptămânii
  -- Se folosește ”the” când ne referim la una anume.
  Exemple:
  The August of 2001 was hot and dry.
  I always remember the Monday when I had an accident.
  -- NU se folosește ”the” când vorbim în general.
  Exemple:
  July and August are the most popular months for holidays.
  The weekend is over on Monday morning.

 • anotimpuri (spring, summer, autumn, winter)
  Se folosesc cu sau fără ”the”: in summer, in the summer
  Observație: Cuvântul ”fall” (toamnă, în engleza americană) se folosește mereu cu articolul ”the”.

Notă: Cele descrise aici se constituie într-o prezentare pe scurt a acestui subiect. Pentru explicații mai detaliate și de specialitate pe marginea acestui subiect se pot consulta cărți de gramatică a limbii engleze.

Articol realizat de: fantomitzah
Pentru alte articole despre limba engleză, verificați CUPRINSUL.

May 2, 2014

66 de comentarii


https://www.duolingo.com/profile/Lord1968

O aplicaţie Excelentă. Felicitări!


https://www.duolingo.com/profile/florin209

Foarte frumos, eu personal iti multumesc pentru contributia ta adusa acestui site ,si noua romanilor.


https://www.duolingo.com/profile/fantomitzah

Va multumim si noi, echipa de moderatori, pentru aprecieri si pentru ca aveti rabdare acolo unde mai intalniti erori si ne ajutati sa le rezolvam! :-)


https://www.duolingo.com/profile/da1969

Multumim,o aplicatie excelenta!


https://www.duolingo.com/profile/trifannicu1

Multumesc,o aplicatie excelenta!


https://www.duolingo.com/profile/Simona46272

Sunt foarte multumita.


https://www.duolingo.com/profile/elenai.ionescu

Multumim, e foarte bun.


https://www.duolingo.com/profile/Grig40

O explicatie excelenta!


Învață limba engleză în numai 5 minute pe zi. Gratuit.