"My dad loves my grandmother."

แปลว่า:พ่อของฉันรักคุณย่าฉัน

August 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oyo13

พ่อของฉันรักย่าของฉัน ก็ผิดหรอ


https://www.duolingo.com/profile/N93m2

มั่ว บางข้อไม่ต้องมีคำว่าคุณ บางข้อต้องมี


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แปลอะไรก็ไม่รู้สับสนไปหมดแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Ajcharapor

มั่ว สับสน


https://www.duolingo.com/profile/IKimZazaza

The way that you translate is very messed up.


https://www.duolingo.com/profile/PunchHomes
<h1>มั่วมาก</h1>

https://www.duolingo.com/profile/santitan3

คุณมั่งไม่คุณมั่ง ของมั่งไม่ของมั่ง นี่วัดความรู้หรือวัดสกิลการเดาว่าจะวางคำตอบยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย