"My dad loves my grandmother."

แปลว่า:พ่อของฉันรักคุณย่าฉัน

August 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oyo13

พ่อของฉันรักย่าของฉัน ก็ผิดหรอ


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

แปลอะไรก็ไม่รู้สับสนไปหมดแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Ajcharapor

มั่ว สับสน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย