Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Two minutes and sixteen seconds"

แปลว่า:สองนาที สิบหกวินาที

วันที่แล้ว

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Janjira20

แล้ว and มึงหายไปไหน fuck duilingo

วันที่แล้ว