"What is the real answer?"

แปลว่า:คำตอบจริงๆคืออะไร

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ไม่มีที่ก็ให้ผิดเลยหรือ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย