"What is the real answer?"

แปลว่า:คำตอบจริงๆคืออะไร

August 12, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/papatsornT1

อะไรคือคำตอบจริงๆ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ไม่มีที่ก็ให้ผิดเลยหรือ


https://www.duolingo.com/profile/bottle59

เขียนคำตอบเว้นวรรคหลังไม้ยมกก็ให้ผิด


https://www.duolingo.com/profile/momay007

อะไรคือคำตอบที่เเท้จริง ทำไมผิดอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย