"Itispossiblethatshewillcome."

แปลว่า:เป็นไปได้ว่าเธอจะมา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ตรวจดูคำตอบใหม่ว่าความหมายมันผิดไปจากเฉลยมากรึไง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย