"It is possible that she will come."

แปลว่า:เป็นไปได้ว่าเธอจะมา

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูคำตอบใหม่ว่าความหมายมันผิดไปจากเฉลยมากรึไง


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม


https://www.duolingo.com/profile/Mayzia

ถ้า “มันเป็นไปได้ว่าเธอจะมา” ก็ผิด งั้นคุณเมิงลบคำว่าitออกสิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย