"เขาทำอาหาร"

แปลว่า:He cooks food.

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เดี๋ยว make เดี๋ยว cooks


https://www.duolingo.com/profile/kokchanel1

What is that? He cooks?


https://www.duolingo.com/profile/Bope.712

Cooks = ทำอาหาร มันจบในตัวมันแล้วไหม ทำไมต้องตอบ Cooks food อีกข้อที่เป็นผู้หญิงทำอาหาร ข้อนั้นตอบ She cooks ก็คือถูกเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย