"เขาทำอาหาร"

แปลว่า:He cooks food.

August 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เดี๋ยว make เดี๋ยว cooks

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย