Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาทำอาหาร"

แปลว่า:He cooks food.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinFreedom

เดี๋ยว make เดี๋ยว cooks

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา