"Why is it impossible?"

แปลว่า:ทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้

August 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mayzia

อ้าว!!! ตอบถูกซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ทำไมมันเป็นไปไม่ได้


https://www.duolingo.com/profile/dU4c4

งงว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

It is possible that she will come =(มัน) เป็นไปได้ว่าเธอจะมา/// ทำไมข้อนี้ไม่ใช้(มัน)


https://www.duolingo.com/profile/TontanHong

ทำไมเป็นไปไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย