"Why is it impossible?"

แปลว่า:ทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้

August 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ทำไมมันเป็นไปไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย