"What is the next question?"

แปลว่า:คำถามถัดไปคืออะไร

August 15, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wirathida

อะไรคือคำถามถัดไป​


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

คำถามต่อไปเป็นอะไร


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม


https://www.duolingo.com/profile/Mayzia

เอาจริงๆภาษาไทยส่วนใหญ่เค้าใช้คำว่าคำถามต่อไปมากกว่านะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย