Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันส่งอาหาร"

แปลว่า:I deliver food.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fel223850

"I deliver meals" is correct, but the single 'meal' is wrong.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา