"ฉันส่งอาหาร"

แปลว่า:I deliver food.

August 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Fel223850

"I deliver meals" is correct, but the single 'meal' is wrong.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย