1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "How many days does the week …

"How many days does the week have?"

Translation:Týden má kolik dní?

August 16, 2018

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/VladimirBa867678

Ten tvar není úplně správně. Normálně se používá "Kolik dní má týden?" a nebo "Kolik má týden dní?"

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.