"ไม่ ไม่ ไม่"

แปลว่า:No, no, no

August 16, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย