"ไม่ ไม่ ไม่"

แปลว่า:No, no, no

August 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mkdsmd

Mai mai mai


https://www.duolingo.com/profile/Fangs15

เฮ้ยวันรุ่นทำไร!? เสพยาหรอออกมานี่


https://www.duolingo.com/profile/GuadianMas

โอ โน๊ว โนว โนว โน่ว โนว~~

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย