"เราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์"

แปลว่า:Saturday we find a restaurant in the square.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Fel223850
Fel223850
  • 20
  • 14
  • 7
  • 7

"On Saturday we find...." is more correct

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย