Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"She wants a dress."

แปลว่า:เธออยากได้เดรสชุดหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KaiiSK

เธออยากได้ชุดกระโปรง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KannikaAmo1

เฉลยตลกไปเปล่า ไทยบนอังกฤษ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา