"She wants a dress."

แปลว่า:เธออยากได้เดรสชุดหนึ่ง

August 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kaii-30

เธออยากได้ชุดกระโปรง


https://www.duolingo.com/profile/KannikaAmo1

เฉลยตลกไปเปล่า ไทยบนอังกฤษ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย