Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Height and weight"

แปลว่า:ความสูงและน้ำหนัก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MichaelDel951183

Sounds like "hide and wait"

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา