"Height and weight"

แปลว่า:ความสูงและน้ำหนัก

August 18, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

ส่วนสูง ไม่ได้หราาา


https://www.duolingo.com/profile/MichaelDelfino

Sounds like "hide and wait"


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย