Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"See you next Wednesday!"

แปลว่า:เจอกันวันพุธหน้า!

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

พบกันวันพุธหน้า

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา