"See you next Wednesday!"

แปลว่า:เจอกันวันพุธหน้า!

August 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

พบกันวันพุธหน้า


https://www.duolingo.com/profile/jamsai8

พบคุณวันพุธหน้า


https://www.duolingo.com/profile/jamsai8

พบคุณวันพุธหน้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย