"แมวเดิน"

แปลว่า:The cat walks.

August 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pinnapha

ทำไมถึงเติมs


https://www.duolingo.com/profile/Sangkhep

เพราะว่า แมว เป็นสิ่งมีชีวิต เลยต้องเติมs หลังประโยชน์ I You We They ไม่ต้องเติม s He she it เติม s หลังประโยชน์ที่บอกกริยา


https://www.duolingo.com/profile/YuttapoomN

บ้างข้อก็ใช้ the แต่ข้อนี้ไม่ใช้ คือยังไง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย