Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I am at work now."

แปลว่า:ฉันอยู่ที่ที่ทำงานตอนนี้

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบเหมือนกันยังผิดอีก

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา