Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Then we run."

แปลว่า:แล้วพวกเราวิ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

แล้วพวกเราก็วิ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา