"Then we run."

แปลว่า:แล้วพวกเราวิ่ง

August 20, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แล้วพวกเราก็วิ่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย