"Her glasses"

แปลว่า:แว่นตาของเธอ

August 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PitchakornKoke

แว่นของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/ChonwiwatM

แว่นของเธอ


https://www.duolingo.com/profile/Pswnk

เขียนถูกเเล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย