"ปลาหลายตัวว่ายน้ำ"

แปลว่า:Fish swim.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ThanakonTh

ปลาหลายตัวทำไมไม่เติม s

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Maki465714

ไม่เติม s หรอคะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

ใช่

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pramed1

แอฟโปรแกมผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย