"Love yourself"

แปลว่า:รักตัวเอง

August 22, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

น่าจะเป้น "รักตัวคุณเอง"


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

อย่ามั่วดิ้


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

รักตัวเอง ถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Chayathorn4

ถูกดิ ถูกหลอกอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NutdanaiGa

เพลงมา ! Justin bieber's song is playing.


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

ขอบคุณ Duolingo. I needed this.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย