"พวกเราดื่มกาแฟแก้วนี้ตัวเอง"

แปลว่า:We drink this cup of coffee ourselves.

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ไม่มีสำนวน หรือประโยค แบบนี้ในภาษาไทย

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Niraninra

พวกเราดื่มกาแฟแก้วนี้ด้วยตัวเอง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย