"พวกเราดื่มกาแฟแก้วนี้ตัวเอง"

แปลว่า:We drink this cup of coffee ourselves.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

ไม่มีสำนวน หรือประโยค แบบนี้ในภาษาไทย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Niraninra
NiraninraPlus
  • 25
  • 15
  • 8
  • 2
  • 274

พวกเราดื่มกาแฟแก้วนี้ด้วยตัวเอง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย