Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"It is just a mouse."

แปลว่า:มันเป็นหนูแค่ตัวหนึ่ง

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

มันเป็นเพียงหนูตัวหนึ่งเท่านั้น

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา