"It is just a mouse."

แปลว่า:มันเป็นหนูแค่ตัวหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

มันเป็นเพียงหนูตัวหนึ่งเท่านั้น

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย