"Isthesunyellow?"

แปลว่า:พระอาทิตย์สีเหลืองไหม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

พระอาทิตย์สีเหลืองใช่ไหม คำตอบ ควรใช้ ใช่ไหม

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย