"See you later"

แปลว่า:แล้วเจอกันทีหลัง

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

หลังใช้เมื่อเจอกันแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย