"Myfatherusuallywearsahatwhenhegoesout."

แปลว่า:ปกติคุณพ่อของฉันใส่หมวกใบหนึ่งเมื่อเขาออกจากบ้าน

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

จะให้ตอบตรงกันทุกตัวอักษรคงไม่ไหวดูสรุปความเขัาใจของประโยคจะดีกว่า

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

ตอบเหมือนกันทำไมยังผิดอีกไม่อยากเรียนแลัว

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย