"My father usually wears a hat when he goes out."

แปลว่า:ปกติคุณพ่อของฉันใส่หมวกใบหนึ่งเมื่อเขาออกจากบ้าน

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

จะให้ตอบตรงกันทุกตัวอักษรคงไม่ไหวดูสรุปความเขัาใจของประโยคจะดีกว่า


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

ต้องเป้ะขนาดนั้นเลยเหรอ


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตอบเหมือนกันทำไมยังผิดอีกไม่อยากเรียนแลัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย