"Your sister is prettier than her."

แปลว่า:พี่สาวของคุณสวยกว่าเธอ

August 23, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย