"Your sister is prettier than her."

แปลว่า:พี่สาวของคุณสวยกว่าเธอ

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/X3an8

สระ​ า​ หาย


https://www.duolingo.com/profile/lemalf

เสียมารยาท

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย