"We will go there tonight."

แปลว่า:พวกเราจะไปที่นั่นคืนนี้

August 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ztgg10

เชิญผมเข้าปาตี้โชว์พระอื่นๆเกี่ยวกับพระเครื่อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย