"The teacher let him go."

แปลว่า:ครูคนนี้ได้ให้เขาไป

August 24, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

(โจทย์ภาษาอังกฤษ the teacher let him go) ประธานเป็นเอกพจน์ let น่าจะเติม s


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

The teacher เป็นคำกล่าวลอยๆ ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นคน ๆ เดียว เพราะงั้นไม่ต้องเติม s ครับ


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

    ในกรณีที่เป็น part tense ประโยคนี้ถือว่าถูก แต่เราเรียน present v.1 อยู่ ฉะนั้นกรณีนี้ v. ต้องเติม s ค่ะ เพราะคือครูคนเดียวที่เจาะจงว่าเป็นคนไหน


    https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

    ไม่เติมsหรอครับ

    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย