Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The teacher let him go."

แปลว่า:ครูคนนี้ได้ให้เขาไป

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

(โจทย์ภาษาอังกฤษ the teacher let him go) ประธานเป็นเอกพจน์ let น่าจะเติม s

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา