"Theteacherlethimgo."

แปลว่า:ครูคนนี้ได้ให้เขาไป

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

(โจทย์ภาษาอังกฤษ the teacher let him go) ประธานเป็นเอกพจน์ let น่าจะเติม s

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย