Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Reading a book is interesting."

แปลว่า:การอ่านหนังสือน่าสนใจ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KoontuchCh

การอ่านหนังสือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา