Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The houses are blue."

แปลว่า:บ้านพวกนั้นเป็นสีฟ้า

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/oHWq10

ทำไมใช้นั้นกับtheละ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา