"It is a kitchen."

แปลว่า:มันคือห้องครัว

August 25, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

เป็น อยู่ คือใชั is

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย