"The building is perfect."

แปลว่า:ตึกสมบูรณ์แบบ

August 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ใช้theไม่แปลหรือ


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

ตึกนี้สมบูรณ์แบบ


https://www.duolingo.com/profile/Pick563466

ถ้า ตึกสมบูรณ์แบบ ต้องแปลแบบนี้ Perfect building ไม่ใช้รึ ถ้าผมผิดแย้งได้เพราะผมก็ไม่ได้เก่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย