Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันเป็นมังสวิรัติ"

แปลว่า:I am vegetarian.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Phongcharo

Vegan ไม่ได้หรอ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา