"We eat a strawberry."

แปลว่า:พวกเรากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

August 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

พวกเรากินสตรอเบอร์รีลูกหนึ่ง.. คำตอบยังไม่ถูกอีกหราคะ


https://www.duolingo.com/profile/NpmAnyong

บางประโยคก็ใช้สตอเบอรี่ พอประโยคนี้ใช้ สตรอ?


https://www.duolingo.com/profile/PanyaSodsa

พูดถูกแล้วทำไมยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/qAbB715749

จริงครับ


https://www.duolingo.com/profile/Bee198925

พิมพ์ถูกแล้วทำไมยังบอกผิด


https://www.duolingo.com/profile/Noey2006

ลูกหนึ่งกับหนึ่งลูกมันต่างกันตรงไหนง่ะ


https://www.duolingo.com/profile/zazaandgag

ทำไมยังผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/1DW26

หงุดหงิดอ่ะ ที่ฉันพิมพ์มันถูกโว้ย


https://www.duolingo.com/profile/Pasinee11

สตรอ? Whatttt

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย