"We eat a strawberry."

แปลว่า:พวกเรากินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

August 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

พวกเรากินสตรอเบอร์รีลูกหนึ่ง.. คำตอบยังไม่ถูกอีกหราคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย