"It is not convenient to speak now."

Dịch:Không tiện lợi để nói chuyện bây giờ .

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nRxnL

Bây giờ không thuận tiện để nói

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.