"I eat dinner."

แปลว่า:ฉันกินข้าวเย็น

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Janpraloml

ฉันกินอาหารเย็น

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wanlee15

ฉันทานอาหารเย็นผิดพูดแบบสุภาพก็ผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย