Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"แมวของเขา"

แปลว่า:His cat

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PkKai

ทำไม his a cat ถึงผิดอ่ะ

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา