1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "I did not want to tell him."

"I did not want to tell him."

Tłumaczenie:Nie chciałem mu powiedzieć.

May 4, 2014

12 komentarzy


https://www.duolingo.com/profile/bog007dan

znowu "jemu" vs "mu" - co za różnica?!!!


https://www.duolingo.com/profile/netis7
  • 1713

przy okazji uczymy się poprawnej polszczyzny


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1762

W przypadku zaimków które mają długa i krótka formę, nie należy stosować długiej formy zaraz po czasowniku. Pozycje ich stosowania są ściśle określone: http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=355


https://www.duolingo.com/profile/Piotr269490

...powiedziec mu , nie przyjmuje ale mu powiedziec przyjmuje, ciekawe!!


https://www.duolingo.com/profile/DorotaJarosz

Umieszczanie krótkiej formy "mu" na końcu zdania jest błędem.


https://www.duolingo.com/profile/Joanna489386

Kolejność powiedzieć mu i mu powiedzieć nie zmienia sensu..


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1762

Ale umieszczanie "mu" na końcu zdania jest błędem, o ile tylko można tego uniknąć. Jeśli zaimek ma 2 formy - krótką i długą - to krótką formę stosuje się na końcu zdania tylko w krótkich wyrażeniach, zaczynających się od czasownika: "Powiedz mu!" (a nie "jemu", chyba że chodzi o akcent zdaniowy, wskazujący na to, że że "pokazał jamu, a nie komuś innemu"), "Pokazał to mi" (a nie "mnie", chyba, że "mna, a nie komuś innemu"), "Ubieram się" (a nie "ubieram siebie" - chyba, że chodzi o stwierdzenie, że "ubieram siebie, a nie kogoś innego"). Jednak nie jest tak ze wszystkimi czasownikami, bo np. "Kocha mnie", "Widzi mnie".

Porównaj akcentowane i nieakcentowane formy zaimków:

Generalnie, krótkie formy zaimków należy umieszczać wewnątrz zdania (nie wolno na początku i nie należy na końcu). Jeśli zaimek który ma krótką i długą formę musi być na końcu zdania, to należy zastosować formę długą - w tym wypadku: "Nie chciałem/chciałam powiedzieć jemu" - przy czym taka kolejność oznacza położenie dużego akcentu zdaniowego na to komu nie chciałaś czegoś powiedzieć. W tym jednak zdaniu, w neutralnym szyku zdania, akcent powinien być położony na czasownik "powiedzieć", zatem raczej to słowo należy umieścić na końcu zdania.

I jeszcze na temat szyku zdania w języku polskim:


https://www.duolingo.com/profile/Elzbieta330450

Nie zawsze w jęz.polskim jest bezpośrednie tłumaczenie


https://www.duolingo.com/profile/DorotaJarosz

Tu akurat jest.


https://www.duolingo.com/profile/MarcinPype

Powiedzieć mu = mu powiedzieć


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1762

Nie do końca wiem co masz na myśli, ale jeśli chciałeś napisać "mu" na końcu zdania - to jest to błąd językowy.


https://www.duolingo.com/profile/Ryszard411026

Nie chciałem powiedzieć jemu, a niechciane mu powiedzieć, czy to jest różnica, ale jest jako blad

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.