"หนูตัวนี้จะเดินไปหานกตัวนี้"

แปลว่า:The mouse will walk to the bird.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Noina280722

หนูตัวนี้ มันก็ต้องใช้ this mouse ไม่ใช่เหรอ ทำไมใช้the =_= หลายคำละนะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย