"They made a movie about the famous man's life."

Dịch:Họ đã làm một bộ phim về cuộc đời của người đàn ông nổi tiếng.

August 30, 2018

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Zola156582

Cuộc sống lại sai, đau

August 30, 2018

https://www.duolingo.com/VuHoa609959

Me too, "Cuộc sống", why not?

March 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.