"ThecalendarsaysweareinApril."

แปลว่า:ปฏิทินบอกว่าเราอยู่ในเดือนเมษา

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nucharee5

We=หลายคนไม่ใช่หรือ???

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย