"The calendar says we are in April."

แปลว่า:ปฏิทินบอกว่าเราอยู่ในเดือนเมษา

August 30, 2018

ความคิดเห็น


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

    ผมตอบว่า. ปฏิทินบอกว่าพวกเราอยู่ในเดือนเมษายน คำตอบคือผมตอบผิด..แล้วมันผิดตรงไหนหรือ


    https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

    We=หลายคนไม่ใช่หรือ???

    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย