"The calendar says we are in April."

แปลว่า:ปฏิทินบอกว่าเราอยู่ในเดือนเมษา

August 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ผมตอบว่า. ปฏิทินบอกว่าพวกเราอยู่ในเดือนเมษายน คำตอบคือผมตอบผิด..แล้วมันผิดตรงไหนหรือ


https://www.duolingo.com/profile/Nucharee5

We=หลายคนไม่ใช่หรือ???

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย